Cán bộ nghiên cứu của Hub được tài trợ để xây dựng mạng lưới các nhà nghiên cứu ở Nam Á có năng lực phát hiện kháng kháng sinh. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, Kháng kháng sinh là một trong 10 mối đe dọa sức khỏe toàn cầu.

Chủ nhiệm chương trình đào tạo là Giáo sư Ayona Silva-Fletcher tại Trường Đại học Thú Y Hoàng Gia Vương quốc Anh (RVC). Đây là Dự án hợp tác nâng cao năng lực giữa các đối tác của Hub đến từ Trường Đại học Thú Y Hoàng Gia Vương quốc Anh (chủ trì) và Trường Đại học Nông nghiệp Anand (AAU), Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ sinh học Gujarat, Ấn Độ nhằm xây dựng mạng lưới chuyên gia. Dự án được tài trợ theo sáng kiến về Giải thưởng đào tạo chiến lược cho các kỹ năng nghiên cứu của Quỹ Nghiên cứu các thách thức toàn cầu BBSRC (GCRF-STARS).

Dự án sẽ xây dựng và tổ chức các chương trình đào tạo cho cán bộ nghiên cứu từ Bangladesh, Ấn Độ, và Sri Lanka, về sử dụng các kỹ thuật từ cơ bản như xét nghiệm độ nhạy của kháng sinh đến các phương pháp chẩn đoán phân tử, với kì vọng các cán bộ tham gia khóa học sẽ trở thành các chuyên gia trong giám sát và nghiên cứu kháng kháng sinh.

Giáo sư Ayona Silva-Fletcher chia sẻ:

Sự gia tăng tỉ lệ kháng kháng sinh đòi hỏi các phương pháp chẩn đoán nhanh và chính xác để xác nhận các xét nghiệm kiểu hình trong các nghiên cứu giám sát và để hiểu rõ các cơ chế phát triển của AMR. Mặc dù nhiều phòng thí nghiệm vi sinh ở các nước Nam Á có khả năng kiểm tra kiểu hình của vi khuẩn có gen AMR, nhưng họ không thể thực hiện phân tích gen kháng thuốc và chẩn đoán phân tử vì thiếu kiến thức, kỹ năng và nguồn lực.

 

Dự án sẽ tổ chức các khóa đào tạo về mặt lí thuyết các chẩn đoán phân tử tiên tiến, sau đó sẽ là các khóa học thực hành với các kỹ năng cần thiết. Khóa học trực tuyến cho phép người tham gia học tại nơi họ cư trú hoặc nơi họ làm việc, sau đó khóa thực hành sẽ được tổ chức tại AAU. Mô hình đào tạo “học đi đôi với hành” sẽ đảm bảo tính bền vững, hơn nữa khóa học trực tuyến có thể sử dụng cho các sinh viên trước và sau tốt nghiệp và sẵn có để phổ biến rộng rãi trong tương lai.

Các cán bộ nghiên cứu của Hub tham gia đào tạo bao gồm Giám đốc của Hub Giáo sư Fiona Tomley, Giáo sư Damer Blake, Tiến sĩ Madhvi Joshi, và Tiến sĩ Prakash Koringa.

Các cán bộ nghiên cứu khác của Hub sẽ đóng góp vào chương trình đào tạo thông qua việc xây dựng và đánh giá các khóa học trực tuyến và các khóa thực hành trực tiếp tại AAU. Họ là Tiến sĩ Mohammed Samad, chuyên gia về AMR trong chuỗi giá trị gia cầm; Tiến sĩ Ruwani Kalupahana, thành viên trong Ủy ban Quốc gia về AMR tại Sri Lanka; Giáo sư, tiến sĩ Sunetra Gupta, chuyên gia về dịch tễ và mô hình hóa AMR; Tiến sĩ Ludovic Pelligand, chuyên gia về thuốc thú y và AMR; Giáo sư Patricia Conway, chuyên gia về đa dạng vi sinh vật ở gà và giải trình tự gen; và Tiến sĩ Richard Stabler, Giám đốc Trung tâm AMR của Trường Vệ sinh và Y học Nhiệt đới Luân Đôn.