Cán bộ nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Gia cầm Một Sức khỏe, Giáo sư Professor Nitish Debnath đã được bổ nhiệm vào Ban tư vấn cấp cao Một Sức khỏe (OHHLEP) phòng chống các bệnh lây truyền từ động vật.

Giáo sư Debnath, điều phối viên quốc gia đồng thời là người tiên phong về Một sức khỏe ở Bangladesh, là một trong 26 chuyên gia làm việc trong Ban tư vấn cấp cao Một Sức Khỏe. Ban tư vấn được thành lập là sáng kiến chung của Tổ chức Nông Lương Liên Hợp Quốc (FAO), Tổ chức Thú y Thế giới (OIE), Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Giáo sư Debnath chia sẻ:

Đối với tôi, Một sức khỏe đang khai thác sức mạnh sáng tạo của sự đa dạng để giải quyết các vấn đề phức tạp. Ban tư vấn cấp cao Một Sức Khỏe bao gồm các chuyên gia từ các vùng miền và từ các lĩnh vực chuyên môn khác nhau. Tôi rất vui được trở thành một thành viên của sáng kiến tuyệt vời này và mong muốn được đóng góp công sức trong đó.

Đã có hơn 700 hồ sơ được gửi đến hội đồng thẩm định và danh sách các thành viên Ban tư vấn cấp cao Một sức khỏe đã được công bố vào đầu năm nay.

Ban tư vấn cấp cao Một Sức Khỏe, sẽ đưa ra tầm nhìn chính trị trong lĩnh vực Một sức khỏe và tư vấn các vấn đề liên quan đến Một sức khỏe nhằm hỗ trợ cải thiện sự hợp tác giữa các chính phủ.