Các nhà nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Gia cầm Một sức khỏe đang đánh giá các tình huống, kinh nghiệm và động cơ ảnh hưởng đến việc sử dụng kháng sinh trên người và động vật ở Châu Á và Châu Phi trong khuôn khổ hợp tác của Quỹ Nghiên cứu Thách thức Toàn cầu (GCRF) nhằm giải quyết vấn đề kháng kháng sinh (AMR).

Dự án Quản lí kháng sinh trong các cộng đồng nông nghiệp ở Châu Phi và Châu Á: Chiến lược Một sức khỏe thống nhất nhằm tối ưu hóa sử dụng kháng sinh trên động vật và trên người (AgriAMR), là tổng hợp kết quả về quản lý kháng sinh được nghiên cứu trong sáu dự án do GCRF tài trợ trước đó. Dự án tập trung vào nghiên cứu việc mua bán thuốc kháng sinh ở các cửa hàng thuốc và từ các nhà cung cấp không chính thống ở các vùng nông thôn, nơi mà việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe còn hạn chế.

Các quốc gia trong nghiên cứu bao gồm Bangladesh, Colombia, Ấn Độ, Pakistan, Tanzania và Uganda.

Kháng kháng sinh là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với sức khỏe toàn cầu. Dự án AgriAMR tham gia trong tổ hợp nghiên cứu Phương pháp tiếp cận Một sức khỏe CE4AMRChương trình đào tạo GCRF-STARS như là một trong ba hợp tác nghiên cứu của Trung tâm nghiên cứu gia cầm (Hub) nhằm xem xét các khía cạnh khác nhau của kháng kháng sinh.

Các nghiên cứu viên của Hub tham gia vào dự án là Giáo sư Fiona Tomley, Giám đốc của Hub, Tiến sĩ Ana Luisa Pereira Mateus, và Tiến sĩ Pablo Alarcon Lopez, tất cả đều thuộc trường Đại học Thú y Hoàng gia Vương quốc Anh.

Thông qua các hội thảo, thảo luận và các sự kiện được tổ chức trực tuyến, các đối tác của AgriAMR thường xuyên gặp gỡ để phát triển các ý tưởng nghiên cứu nhằm hiểu sâu hơn các vấn đề xung quanh việc sử dụng kháng sinh phù hợp. Họ cũng xem xét các ảnh hưởng của sự tương tác giữa các nhà cung cấp tư nhân, nhân viên y tế chính phủ và công chức, để hiểu rõ hơn cách mà hệ thống y tế ở các nước có thu nhập thấp có thể nâng cao chất lượng chăm sóc của dịch vụ y tế tư nhân và cải thiện phương thức điều trị bệnh.

Dự án AgriAMR do Giáo sư Sian ClarkeTiến sĩ Meenakshi Gautham chủ trì, cả hai đều thuộc trường Vệ sinh và Y học Nhiệt đới Luân Đôn và là đối tác của Hub. Dự án được tài trợ bởi Quỹ Nghiên cứu Thách thức Toàn cầu (GCRF) của Hội đồng Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo Vương quốc Anh (UKRI).