Nhóm nghiên cứu dự án Gia cầm Một sức khỏe tại Việt Nam đã tổ chức buổi hội thảo trực tuyến với sự tham dự của 40 đối tác quan trọng. Buổi hội thảo được tổ chức để trình bày các kết quả bước đầu của dự án và thảo luận về các ưu tiên nghiên cứu ở Việt Nam cũng như quan hệ đối tác trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Đức Trọng, Cục phó Cục chăn nuôi chia sẻ:

Tôi đánh giá cao hội thảo này và các hoạt động nghiên cứu của dự án tại Việt Nam. Tôi tin rằng các hoạt động nghiên cứu như vậy sẽ đóng góp tốt cho sự phát triển bền vững của ngành chăn nuôi gia cầm tại Việt Nam theo hướng tiếp cận Một sức khỏe.

Giáo sư Vũ Đình Tôn tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam, chủ nhiệm dự án tại Việt Nam, đã có bài phát biểu khai mạc hội thảo. Tiếp theo, là các bài trình bày bao gồm tóm tắt các hoạt động của dự án tại Việt Nam, kết quả các nghiên cứu của dự án đã và đang thực hiện, và kết quả nghiên cứu về kháng kháng sinh, một nghiên cứu được tài trợ bởi Quỹ linh động của dự án. Cuối buổi hội thảo là thảo luận toàn hội nghị về ưu tiên nghiên cứu và quan hệ đối tác.

Các ưu tiên nghiên cứu được thảo luận với mục tiêu:

  • Nâng cao chất lượng giống gia cầm để có thể kháng bệnh và phù hợp với các phân khúc thị trường (có thể đáp ứng người tiêu dùng có các yêu cầu chất lượng sản phẩm khác nhau)
  • Xây dựng chính sách phát triển chăn nuôi, giết mổ, chế biến, và phân phối sản phẩm vật nuôi một cách cụ thể và phù hợp với thực tiễn.
  • Dự báo các nguy cơ có liên quan đến sức khỏe con người, gia cầm, và thị trường, giúp ngăn ngừa, kiểm soát dịch bệnh và điều tiết thị trường.
  • Nâng cao an toàn sinh học cho nông hộ và gia trại
  • Tăng cường quản lí giống, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, và các chất cấm trong chăn nuôi

Đại biểu tham gia hội thảo bao gồm đại diện Cục Chăn nuôi, và các Chi cục Thú y Hà Nôi, Bắc Ninh, Quảng Ninh, và Hải Dương, đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam (FAO, ILRI), giám đốc mạng lưới Một sức khỏe các trường đại học (VOHUN), và các đại diện của các công ty giống và thức ăn chăn nuôi.